VESTI:


KOMPANIJA MIX TRADE SERTIFIKOVANA PO SISTEMU KVALITETA ISO 22000:2005

U svom poslovanju kompanija Mix trade poklanja veliku pažnju zdravstvenoj ispravnosti i bezbednosti proizvoda.
U skladu sa takvim opredeljenjem u poslovanje firme je implementiran sistem upravljanja bezbednošću hrane ISO 22000:2005 (integrisani sistem HCCP i ISO 9001:2008).

Dana 13.11.2010 godine u ugledna nemačka sertifikaciona kuća TUV Hessen, izvršila je sertifikacionu proveru poslovanja kompanije Mix trade u skladu sa standardom kvaliteta ISO 22000:2005, pozitivno ocenila primenu sistema i izdala sertifikat kojim potvrđuje da Mix trade posluje u skladu sa sistemom upravljanja bezbednošću hrane ISO 22000:2005.

Zlatni Kwas

Zlatni Kwas Šljiva - osvežavajuće bezalkoholno piće sa ukusom ječmenog slada i šljive, u pakovanju 0,5 lit

Zlatni Kwas Mixcafe - osvežavajuće bezalkoholno piće sa ukusom ječmenog slada i kafe, u pakovanju 0,5 lit

Jedna flašica od 500 ml. sadrži 75% preporučenog dnevnog unosa Vitamina B

zlatni Kwas