VESTI:


KOMPANIJA MIX TRADE SERTIFIKOVANA PO SISTEMU KVALITETA ISO 22000:2005

U svom poslovanju kompanija Mix trade poklanja veliku pažnju zdravstvenoj ispravnosti i bezbednosti proizvoda.
U skladu sa takvim opredeljenjem u poslovanje firme je implementiran sistem upravljanja bezbednošću hrane ISO 22000:2005 (integrisani sistem HCCP i ISO 9001:2008).

Dana 13.11.2010 godine u ugledna nemačka sertifikaciona kuća TUV Hessen, izvršila je sertifikacionu proveru poslovanja kompanije Mix trade u skladu sa standardom kvaliteta ISO 22000:2005, pozitivno ocenila primenu sistema i izdala sertifikat kojim potvrđuje da Mix trade posluje u skladu sa sistemom upravljanja bezbednošću hrane ISO 22000:2005.

Proizvodi / Proizvodni pogon

   Proizvodni pogon preduzeća "Mix trade" d.o.o. Kulpin, nalazi se u naseljenom mestu Kulpin u blizini Novog Sada. Objekati su novoizgrađeni, površine od oko 1800m2 , u skladu sa svim važećim standardima za proizvodnju mineralne vode i osvežavajućih pića.
     U krugu fabrike nalazi se izvorište prirodne mineralne vode kapaciteta 10 lit/sek (36.000 lit/h).
     Trenutno instalirana oprema za pripremu vode, proizvodnju napitaka, proizvodnju ambalaže, punjenje i pakovanje ima proizvodni kapacitet od:
- 9000 lit/čas, odnosno do 5.400.000 litara/mesečno u PET ambalaži,
- 5400 kom/čas, odnosno do 3.000.000 komada/mesečno u Doypack ambalaži.

   Proizvodni proces se odvija u savremenim tehničko - tehnološkim, higjenskim i strogo kontrolisanim uslovima proizvodnje, punjenja i pakovanja. Potpuno automatizovana oprema koja se koristi u procesu proizvodnje i punjenja je bitan preduslov za visok kvalitet proizvoda. Stručno osposobljena radna snaga, svakodnevna interna kontrola kvaliteta, kao i eksterna kontrola kvaliteta koju vrši sertifikovana "Sp Laboratorija" a.d. Bečej, bitno doprinose visokom kvalitetu i bezbednosti proizvoda, te rizik greške u proizvodnji smanjuju na minimum.

   Sistem menadžmenta Bezbednosti Hrane ISO 22000 (ISO 9000 i HACCP integrisani sistem), koji je uspostavljen u DOO „Mix Trade“ je sastavni deo poslovnog sistema firme. Da bi dosledno ostvarivala postavljene ciljeve, kompanija „Mix Trade“ se u potpunosti posvećuje operacijama sistema upravljanja bezbednošću hrane, uz punu saradnju obučenog osoblja. Svi zaposleni, bez obzira na položaj i odgovornost, su obavešteni o sistemu i svesni su svoje uloge i značaja.

   Politika bezbednosti hrane predstavlja okvir za uspostavljanje i preispitivanje efikasnosti sistema upravljanja bezbednošću hrane kao i osnov osiguranja njegove efikasnosti i kontinualne primenljivosti.