VESTI:


KOMPANIJA MIX TRADE SERTIFIKOVANA PO SISTEMU KVALITETA ISO 22000:2005

U svom poslovanju kompanija Mix trade poklanja veliku pažnju zdravstvenoj ispravnosti i bezbednosti proizvoda.
U skladu sa takvim opredeljenjem u poslovanje firme je implementiran sistem upravljanja bezbednošću hrane ISO 22000:2005 (integrisani sistem HCCP i ISO 9001:2008).

Dana 13.11.2010 godine u ugledna nemačka sertifikaciona kuća TUV Hessen, izvršila je sertifikacionu proveru poslovanja kompanije Mix trade u skladu sa standardom kvaliteta ISO 22000:2005, pozitivno ocenila primenu sistema i izdala sertifikat kojim potvrđuje da Mix trade posluje u skladu sa sistemom upravljanja bezbednošću hrane ISO 22000:2005.

Priznanja / Kvalitet

Prirodna Mineralna Voda "AquaStilo" učestvovala je na ocenjivanju kvaliteta flaširanih voda na međunarodnim Poljoprivrednim sajmovima u Novom Sadu - 2005 ,2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2013. godine.

Stručna komisija potvrdila je vrhunski kvalitet vode "AquaStilo" i u konkurenciji najeminentnijih domaćih i nekoliko inostranih voda ona je u prethodnih 9 godina nagrađivana sa 8 zlatnih medalja za kvalitet.

Medalja za kvalitet    

Diploma 2005 Diploma 2006 Diploma 2007 Diploma 2008 Diploma 2009 Diploma 2010

Osvežavajuće bezalkoholno piće „Mix Orange“ na 74.međunarodnom Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2006 godine, nagrađen je

ZLATNOM MEDALJOM ZA KVALITET.

Osvežavajuće bezalkoholno piće «Mix Bitter Lemon»
na 73.međunarodnom Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2006 godine, nagrađen je

SREBRNOM MEDALJOM ZA KVALITET.